Jak definiować kurs walutowy? Jakimi rzeczami się odróżniają deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy stanowi cenę waluty obcej określona w walucie krajowej. Innymi słowy, będzie to określenie, ile jednostek waluty krajowej należy wydać, żeby zakupić jednostkę pieniądza innego kraju.  DEWALUACJA – Zrealizowana przez władze monetarne (obniżenie kursu pieniądza konkretnego państwa, w odwołaniu do wartości odmiennych walut. Jej zadaniem będzie poprawienie konkurencyjności lokalnych zakładów produkcyjnych, gdyż czyni ona wytworzone przez nich towary tańszymi w innych krajach. Skutki dewaluacji są krótkotrwałe, gdyż mają wpływ na wzrost poziomu inflacji (drożeją dobra z importu). Ponadto dewaluacja zrobiona w konkretnym państwie, zachęca […]